Μάρκος Μπιτσάκος

Ο Μάρκος Μπιτσάκος από το 2003 έως και τις αρχές 2007 είχε τη θέση του Γενικού Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή στον Όμιλο Quest και στη συνέχεια τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία έκδοσης περιοδικών ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (2007-2010). Από το 2010 έως και το 2013 ήταν Δ/νων Σύμβουλος και έκτοτε είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Quest Holdings.
Διαθέτει εμπειρία από διάφορους επαγγελματικούς τομείς (υπηρεσίες, εμπορία, βιομηχανία, μέσα ενημέρωσης) και έχει υπηρετήσει στο παρελθόν τις Διευθύνσεις Οικονομικού, Διοικητικού, C.F.O και Γενικού Διευθυντή.
Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι απόφοιτος του ετήσιου MBA course της ΕΕΔΕ και του επίσης ετήσιου Management Certificate της FIPP.