Αντώνης Σιούτης

Ο κος Αντώνης Σιούτης είναι Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.Ο κ. Σιούτης είναι απόφοιτος Οικονομικών σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Φορολογία και Ελεγκτική (Msc in Taxation and Auditing) από το ίδιο Πανεπιστήμιο και έχει 5ετή εμπειρία σε τμήμα Ελέγχου στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών Grant Thornton.

Επίσης είναι μέλος στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ) , στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Association of Chartered Certified Accountants) καθώς και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών.