Μάριος Λασανιάνος

Ο κ. Λασανιάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Fellow ACCA (μέλος του Association of Certified Chartered Accountants) και πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (CFE - μέλος του Association of Certified Fraud Examiners και του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης). Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ορκωτός ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος. Ως Partner της εταιρείας ηγήθηκε πολυάριθμων έργων στον τομέα των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Επίσης διετέλεσε σύμβουλος επιχειρήσεων σε υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσιών Forensics. Παράλληλα εκπροσώπησε την Grant Thornton Ελλάδος σε διεθνείς επιτροπές της Grant Thornton International με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου διεθνώς. Για το διάστημα 2018 - 2019 εργάστηκε ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών στην Mart Cash and Carry (θυγατρική του ομίλου Σκλαβενίτη) ενώ από το 2019 έως σήμερα εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής σε έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και διανομείς ειδών ένδυσης, υπόδησης αξεσουάρ και wellness, Shop and Trade AEBE. Τέλος είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής στην εταιρεία Jumbo Α.Ε.