Θεόδωρος Φέσσας

Ο Θεόδωρος Φέσσας είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας Quest Συμμετοχών και βασικός μέτοχος της BriQ ΑΕΕΑΠ. Η Quest Συμμετοχών, ιδρύθηκε το 1981 (ως Info-Quest), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1998) και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στους τομείς της πληροφορικής, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των ταχυμεταφορών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ετήσιες ενοποιημένες πωλήσεις άνω των € 400 εκατ.Τον Μάιο του 2014 ο κ. Θ.Φέσσας εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών), θέση που κατέχει μέχρι σήμερα.
Ο κ. Θ.Φέσσας σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος πτυχίου Master από το Πανεπιστήμιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας.