Στοιχεία Εταιρείας


Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα 17671
Τηλέφωνο: +30 211 999 1699,
Email: info@briqproperties.gr

Επικοινωνία