Παρουσιάσεις

Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε 30.06.2022
Παρουσίαση 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης 23.06.2022
Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε 31.12.2021
09.12.2021 Παρουσίαση Logistics Park Ασπροπύργου
20.10.2021 Εταιρική Παρουσίαση για το 4ο ATHEX Small-Cap Conference, 20 & 21 Οκτωβρίου 2021
27.09.2021 Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2021
15.04.2021 – Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2020
23.11.2020 Εταιρική Παρουσίαση για το 3ο ATHEX Small-Cap Conference, 23 & 24 Νοεμβρίου 2020
18.09.2020 Presentation for the ATHEX Annual Greek Roadshow 2020
11.09.2020 Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2020
30.03.2020 - Παρουσίαση της Εταιρείας για την Τακτική Γενική Συνέλευση
Εταιρική Παρουσίαση - 1st ATHEX Real Estate Conference, Φεβρουάριος 2020
Εταιρική Παρουσίαση Δεκέμβριος 2019
Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2018
Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2018
Παρουσίαση της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 19.04.2018