Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων
Υπεύθυνος: κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκης
Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα 17671
Τηλέφωνο: +30 211 999 1631
Email: [email protected]