Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
Κ. Δημήτρης Παπαδιαμαντόπουλος
Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα 17671
Τηλέφωνο: +30 211 999 4762
Email: ir@briqproperties.gr