ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά