Επισκόπηση

Η Εταιρεία μας επικεντρώνεται σε εμπορικά ακίνητα που βρίσκονται στην ελληνική αγορά.
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της διοίκησης και εγκατεστημένων δικτύων ερευνούμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Αθήνα και σε μεγάλες ελληνικές πόλεις, σε εμπορικά ακίνητα όπως γραφεία, καταστήματα και ακίνητα αποθηκών και διανομής.
Υλοποιούμε μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική και θέλουμε να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας μέσω απευθείας αγορών ακινήτων με συμφέρουσα απόδοση που προσφέρονται στην ελληνική αγορά, καθώς και ενδεχομένως μέσω άλλων εταιρικών σχημάτων. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί μια σταθερή και συνεχής ροή εσόδων προς διανομή στους μετόχους με ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου.