Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2019

17.12.2019 - Πλήρης κάλυψη της Α.Μ.Κ. ύψους € 50 εκ.
22.11.2019 - Πρακτικό της από 06.09.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
22.11.2019 - Πρακτικό της από 12.11.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία οριστικοποιήθηκαν οι όροι της Αύξησης
22.11.2019 - Έκθεση Νομικού Ελέγχου, συνταχθείσα από την εταιρεία δικηγόρων Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία 18.11.2019
22.11.2019 - Έκθεση διασφάλισης σχετικά με την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας από την ΠραϊςγουώτερχαουςΚουπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 18.11.2019
22.11.2019 - Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» της ΠραϊςγουώτερχαουςΚουπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 18.11.2019
22.11.2019 - Έκθεση διασφάλισης αναφορικά με την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή της ως προς τα άρθρα 7 και 8 του Νόμου 3016/2002, το άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 της ΠραϊςγουώτερχαουςΚουπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 18.11.2019
22.11.2019 – Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 06.09.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
22.11.2019 Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
22.11.2019 Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2019
21.11.2019 Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος

1. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Αργυρουπόλεως 2α, Καλλιθέα

2. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα

3. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα

4. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Αλ. Πάντου 27, Καλλιθέα

5. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της Λεωφ. Κηφισού 119, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

6. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της Λεωφ. Κηφισού 125-127, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

7.Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Λουτρού 65, Αχαρναίτης

8. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της Λεωφ. Κηφισίας 283, Κηφισιά

9. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 42, Καλλιθέα

10. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Φιλελλήνων 18, Χαλάνδρι

11. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Αλαμάνας 1, Μαρούσι

12. Εκτίμηση Αξίας Ξενοδοχείου Mr&Mrs White Paros

13. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Ι. Γενναδίου 4, Αθήνα

14. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της Λεωφ. Κηφισού 123, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

15. Εκτίμηση Αξίας επαγγελματικού ακινήτου επί της Λεωφ. Κηφισού 117, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

16. Εκτίμηση Αξίας Ξενοδοχείου Mr&Mrs White Tinos