ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών ακινήτων μας αποτελείται από δεκατέσσερα (16) ακίνητα υψηλών προδιαγραφών με συνολική αξία αποτίμησης €43 εκατ.