Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Γραφεία

Γραφεία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Άλλες Κατηγορίες

Άλλες Κατηγορίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (Ορθή Επανάληψη)

PDF 125KB

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα - Πρακτικό ΔΣ

PDF 163KB

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

PDF 146KB

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΔΣ

PDF 892KB

Ανακοίνωση Αντικατάστασης Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

PDF 133KB

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΕΕ

PDF 112KB

Δελτίο Τύπου – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2022

PDF 242KB

Τιμή Μετοχής