Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Γραφεία

Γραφεία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Άλλες Κατηγορίες

Άλλες Κατηγορίες

Νέα & Ανακοινώσεις

BriQ Properties- Ενέργειες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)

PDF 185KB

Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2022

PDF 123KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2023

PDF 248KB

Δημοσίευση Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

PDF 7202KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2023

PDF 240KB

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

PDF 155KB

Δελτίο Τύπου – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2023

PDF 134KB

Τιμή Μετοχής