Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Γραφεία

Γραφεία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Άλλες Κατηγορίες

Άλλες Κατηγορίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας

PDF 124KB

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή Προέδρου - Πρακτικό ΕΕ

PDF 713KB

Συγκρότηση ΔΣ και Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΔΣ

PDF 1333KB

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.04.2023 - Πρακτικό ΓΣ

PDF 2052KB

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.04.2023

PDF 348KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022

PDF 282KB

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

PDF 152KB

Τιμή Μετοχής