Διοικητικό Συμβούλιο

Tο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο την 13.03.2023 αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026 και η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη του, και οι ιδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:

Η ομάδα μας

Θεόδωρος Φέσσας

Θεόδωρος Φέσσας

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Άννα Αποστολίδου

Άννα Αποστολίδου

Αντιπρόεδρος, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Απόστολος Γεωργαντζής

Απόστολος Γεωργαντζής

Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Μάριος Λασανιάνος

Μάριος Λασανιάνος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ευτυχία Κουτσουρέλη

Ευτυχία Κουτσουρέλη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ελένη Λινάρδου

Ελένη Λινάρδου

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αριστείδης Χαλικιάς

Αριστείδης Χαλικιάς

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ